Orzamentos 2018. A hora da responsabilidade


O vindeiro venres debaterase en pleno o proxecto de orzamentos para o ano 2018, é o terceiro intento de aprovar un orzamento que fai o governo, e nas modificacións dese orzamento temos demostrado capacidade de negociación e de cesión, como corresponde a un goberno que está en minoría, na primeira modificación deuselle cabida ás reinvindicacións sindicais e nesta segunda modificación deuselle amplísima entrada ás peticións dos grupos da oposición, que presentaron diversas demandas, todos eles coincidian en tres cuestións, o aumento de fondos para o servizo de dependencia, que se ve aumentado en máis de 37.000 € con respeito aos orzamentos que a oposición elaborou cando era goberno en 2016, a dotación dunha partida destinada ás modificacións puntuais do PXOM, con prioridade neste momento para a supresión dos PERIS de San Bartolome, que dotamos con 18.142 € e a inclusión dunha partida para o Festival de Arraianos, que dotamos con 15.000€.


Estas tres son reinvidicacións da oposición compartidas e asumidas polo goberno no proxecto de orzamentos, a maiores incorporanse duas peticións máis, en particular do PSOE, incrementase en 5.000 € a partida para mantimento dos colexios, e crease unha partida de 8.200 € destinada ás execucións subsidiarias do conxunto monumental, tamén rescatamos unha iniciativa que era do goberno e que pide agora o BNG, o Plan Municipal de Emerxencias.


Sería moi dificil de explicar un voto masivo da oposición contra o proxecto de orzamentos despois disto, especialmente do PSOE, forza á que se lle incorporan a maior parte das suas peticións, unha abstención dos tres concelleiros do PSOE bastaría para garantir a aprovación dos orzamentos e debemos lembrar cales serian as consecuencias da derrota deste proxecto orzamentario: 37.000 € menos para dependencia, ausencia de partida para as modificacións do PXOM e Arraianos e portanto incapacidade do concello para achegar cantidade algunha.


Ademais seguir cos orzamentos prorrogados do 2016 implicaría manter un reparto inxusto das subvencións ás anpas dos colexios con alunos de primaria e infantil, non poder facer un estudio da Relación de Postos de Traballo, que é fundamental para adaptar a plantilla municipal ás necesidades reais do concello, esqueceríamonos do Plan de Emerxencias, que é obrigatorio e que nos axudaría a enfrentar unha vaga de lumes, que non poderiamos realizar unha auditoria enerxética, nen un Plan Director de Turismo, ferramenta clave para ter unha folla de ruta neste sentido, tampouco nos poderíamos adaptar á lei de protección de datos, nen adquirir unha plataforma de participación cidadá para a realización de orzamentos participativos, quedariamos sen partida para seguir traballando na mellora da eficiencia do departamento de urbanismo, con orzamentos prorrogados habería que replantexar o calendario de eventos deportivos, xa que as partidas dos orzamentos prorrogados non permiten encaralos.


A non aprobación dos orzamentos impediriannos contratar persoal nas seguintes funcións: Interprete Patrimonio Histórico, Técnico de Urbanismo, Auxiliar Servizos Sociais, Auxiliar para Turismo e Auxiliar Administrativo do ARI coas graves consecuencias que implicaría.


No cadro de investimentos incluense partidas para a "Sinalización da pavimentación de Tui e os seus lugares", a "Renovación alumeado no espacio público Conxunto Histórico", ou a "Mellora pavimentación acceso Monte Penizas", entre outros menores, cuxa realización se vería cando menos comprometida.


En definitiva a derrota o venres deste proxecto de orzamentos en pleno, non suporía unha derrota do goberno, senón unha derrota para Tui e para toda a corporación, que ve reflectida, en maior ou menor medida, peticións propias. A semana pasada toda a oposición se manifestou en contra do proxecto de orzamentos, agardemos, especialmente do PSOE e do seu voceiro, o señor Cabaleiro, a suficiente responsabilidade e altura de miras para non votar en contra no pleno, dun orzamento que inclue parte moi sustancial do que o seu partido solicitou, uns orzamentos que quizá non satisfagan ao 100% a ninguén pero que se poden definir xustamente como uns orzamentos de toda a corporación e que sen dúbida representan un paso adiante para o noso concello e que sentan, en moitos aspectos, as bases para un Tui próspero.COMUNICADO DE PETICIÓN DE DESCULPAS A MANU GARRIDO

A raiz da polémica surxida co deportista e hosteleiro Manu Garrido considero necesario pedirlle publicamente desculpas por ter feito referencia a unha propiedade persoal del (o seu coche) para descalificar a sua crítica a respeito da miña postura en relación ao gasto no novo centro de piraguismo. Esa referencia ao seu vehículo xa sería desafortunada nunha conversa privada pero moito máis ainda o é se se dí publicamente e co agravante de ser o alcalde quen o dí. Portanto non debo mais que recoñecer o meu erro e facer públicas as miñas desculpas a Manu Garrido e a todos os tudenses. 

Manu é unha persoa cuxo éxito deportivo e profisional é absolutamente meritocrático, un home feito a si mesmo e exitoso en todo o que fai, o deporte e os negocios, é portanto, na nosa cidade, un referente social con absoluta xustiza, como liberal encántame que a xente gañe diñeiro satisfacendo as necesidades dos demais no mercado, é máis, o éxito de emprendedores como Manu é  clave para a prosperidade de calquera sociedade, tamén da nosa. Nada máis lonxe do meu ánimo que vilipendiar a alguén por gañar diñeiro, todo o contrario, precisamos moita xente como Manu para que Tui prospere. 

Ainda que o obxecto principal deste comunicado é desculparme, considero tamén necesario explicar o que pretendía transmitir,  o que eu pretendía  transmitir nos meus tweets, con nulo acerto nas formas, é que considero que é máis xusta unha soc iedade na que os usuarios dos servizos son os que os soportan economicamente, moi especialmente se os usuarios deses servizos teñen capacidade económica para facelo. En definitiva a defensa dun maior financiamento por parte dos usuarios frente ao financiamento que se basea exclusivamente por parte dos contribuintes. 

Comecei a tuitear defendendo a instauración de sistemas de crowfunding asociados ás propostas de gasto da cidadanía, a implicación económica da cidadanía na axuda ás institucións para financiar proxectos da sua preferencia, por poñer un exemplo, sería fantástico se a popularidade e o arrastre de Manu e outros excelentes piraguistas de Tui servira para axudar a recadar fondos, que sumados aos do concello, puidesen facer realidade determinados proxectos, na miña opinión esa sería unha sociedade máis responsable, máis xusta e máis próspera que a que pretende que todo se financie con cargo aos impostos. 


Asinado: Carlos Vázquez Padín

Desmontando falacias

Tiña tomado a decisión de non opinar moito durante o periodo entre a presentación da moción de censura e a sua votación, pero ante a cantidade de falsedades e sobre todo de medias verdades que se están a dicir, convén que alguén as aclare, senón correse o risco de que moitos cidadáns poidan ser enganados. 

Estou realmente contente que o meu libriño, "Por un Tui próspero" concite agora a atención mediática que non tivo cando foi lanzado, algúns tratan de usar agora ese libro para deixarme quedar como incoherente, ao reflectir as duras críticas, que efectivamente, ese texto dedica ao PP, quen se tome a molestia de lelo enteiro, é unha molestia moi pequena, xa que o libro só ten 32 páxinas ,darase conta que non é unha crítica ao PP feita desde unha perspectiva comunista ou socialista, senón que é unha análise liberal que lle atribue a un problema de incentivos o pobre desempeño do PP en Tui ao longo de moitos anos, e cal é ese problema de incentivos?, que calquera partido, calquera, incluindo o PSOE, o BNG ou Podemos, e por suposto tamén C21, no momento que se encontre extremadamente cómodo no poder, no momento no que crea que hai pouca correlación entre o seu desempeño e o resultado que pode obter pois acabará cometendo abusos, e gobernando cada vez peor. 

Na paxina 17 podese ler: "Como resultado de todo isto o poder municipal encóntrase cunha absoluta falta de incentivos para actuar de forma honesta e con abundancia de incentivos para ser deshonesto; así calquera partido, non só o PP, se contase cun apoio incondicional, de tipo emocional, ou baseado en intercambio de favores, entraría nunha deriva cara a máis absoluta das desfeitas"

Na mesma páxina: "  O PP non representa o mal per se, pero en Tui, como o PSOE en Andalucía, o PP si que representa o axente partidario de todos os males políticos, sociais e económicos que padecemos desde hai xa anos.

E ai ven unha reflexión fundamental que por razón obvias non aparecen no libro, xa que reflicten feitos posteriores, no goberno actual do PSOE, vemos síntomas, moi incipientes pero inequívocos, de andalucización de Tui, e desde a perspectiva liberal, sabemos que un PSOE acomodado en Tui acabaría cometendo tamén moitos abusos, como de feito acaban cometendo todos os gobernantes acomodados, de dereitas ou esquerdas, o de intervir na radio cun comisario político, algo que nunca fixo o PP, é particularmente grave. Mentres que un marxista nunca vai recoñecer que a esquerda acomodada no poder abusa tanto como a dereita, é perfectamente entendible que un liberal, que pensa en clave de incentivos, e sabe que é así, que a esquerda tamén acaba abusando, actue nesa clave, é exactamente o que estamos a facer, actuar en clave liberal. 

Se eu fixera unha análise marxista na que identificase ao PP coa quintaesencia de todos os males sería gravemente incoherente que eu agora pactase co PP, se eu fago unha análise liberal na que atribuo os erros do PP en Tui a un problema de incentivos, de excesiva comodidade no poder, pois pode resultar coherente que eu pacte co PP, moi dificilmente coas mesmas persoas que cometeron eses abusos, é verdade, pero ese non é o caso. É evidente que a petición de demisións que se fixo no seu día estaba intimamente relacionada coa análise que se fixo en "Por un Tui próspero", é evidente para quen o queira ver.  

Pero a coherencia en toda a actuación de C21 é intachable, contribuimos a expulsar ao PP do poder en 2015 por coherencia co noso mandato eleitoral e agora pactamos con un PP renovado, tamén con plena coherencia, e para quen teña dúbidas que escoite a miña entrevista na radio na campaña do 2015, a partir do minuto 16 na que chego a dicir que o pacto máis habitual dos liberais  en Europa é coa dereita. Cumprimos no 2015 o noso compromiso eleitoral renunciando a obter a alcaldía e agora, despois da renovación no centro dereita, facemos algo absolutamente coherente co noso ideario e co mandato eleitoral.