Intrahistoria e conclusións da (malograda) moción.

Vou resumir a intrahistoria das negociacións para a configuración dun novo goberno, nós sabíamos que era moi dificil, estabamos propondo cinco demisións, pero a renovación dunha dereita que foi particularmente lesiva para o noso concello ben valia o esforzo de facelo da forma máis coidadosa posible, primeiro, ainda en decembro, citei aos voceiros no concello de PP, CT e APTUI por separado e por orde de representación, de máis a menos, plantexeille aos tres a miña proposta coa maior delicadeza que se pode plantexar unha petición innegociable de demisión que nunca  é agradable de oir, e os tres me dixeron que si, que estaban dispostos a irse.

Despois houbo unha serie de encontros con cargos do PP de rango supralocal, inicialmente dixeronme que era moi dificil e que tiñan outras opcións, xa en xaneiro dixeron que estaba feito pero que era preferible, facer primeiro a moción e despois as demisións, como para fiarse! Dixenlles que non, que non había nada que ocultar, que a operación  era 100% lexítima e non había que avergoñarse dela en absoluto, o PP estaría quedando como un partido con capacidade de rexenerarse (o que agora vemos que non ten) e C21 poderiase sentir orgullosa de ter facilitado unha renovación tan necesaria para Tui e para a dereita. É agora evidente que o de facer primeiro a moción e despois as demisións era unha trampa na que afortunadamente non caimos. 

Estes cargos supralocais do PP pedironme a máxima discreción, o que non me dixeron é que eles non estaban en condicións de garantirme o mesmo,  ata o punto que o venres pasado, 20 de xaneiro, non lle collín o teléfono ao xornalista da SER que decidiu dicir unha serie de cousas que a sua imaxinación creou, nun vergoñento exercicio difamatorio que despois se negou a rectificar, negándose a entrevistarme o luns 23, pero cal a miña sorpresa cando no mesmo programa radiofónico sae Rocha dicindo que non sabe nada e que fun eu o que pedin falar con Alfonso Rueda.  O compromiso de discreción quedaba roto polo PP, polo que desde C21 decidimos o domingo 22 emitir unha nota de prensa explicando as nosas intencións.

O día 24 o PP acaba de anunciar o rexeitamento da posibilidade de constituir un novo goberno renovado con C21, as persoas que ocuparon postos de responsabilidade nun periodo que para Tui foi nefasto, non se queren ir, naturalmente poden facelo, obtiveron os votos para estar ai, pero non o poden facer sen consecuencias, ademais se non se van agora non se irán no 2019, as forzas que controlan o partido ou loitan por controlalo seguirán pelexando para colocar os seus peóns pero as cousas mudaron, quen manda no PP xa non manda en Tui, agora hai dous competidores fortes, o PSOE e C21, nós podemos ser aliados dunha dereita renovada, nunca desta dereita. O congreso local do PP previsto para marzo vai ser moi pero que moi movido e non é descartable que os sectores máis libres e lúcidos se aproximen a C21, onde serían benvidos. e algúns cazadores de rendas podenselles ir ao PSOE que é quen manexa agora o diñeiro sustraido aos contribuintes. O inmobilismo non lle vai sair barato ao PP. 

Agora hai un goberno da esquerda, moi en precario e que non o está facendo ben (ainda que mellor que o PP sí), con tics autoritarios, que actua con arbitrariedade, mentres o PSOE comeza a tecer as suas redes clientelares co diñeiro de todos, as redes clientelares do PP comezan a notar a falta de alimento e a debilitarse, as fidelidades ideolóxicas son moi fortes, as fidelidades por favores son moito máis fracas e tenden a esquecerse rápidamente, Rocha experimentou o abandono de moitos no 2015, catro anos despois de deixar a alcaldia, no 2019 e partindo da oposición, un PP integrado total ou parcialmente polos concelleiros actuais ou por persoeiros do pasado da dereita terá un afundimento moi forte, a maioria absoluta é inviable xa para eles e portanto o retorno ao poder tamén xa que non teñen aliados potenciais se non renovan. 

Se non se renovan agora, tampouco o farán en 2019, C21 abre as suas portas a aquelas persoas de boa fe que hai no PP e que queren traballar por Tui e non para cazar rendas persoais, o PP só se renovará cando se vexa nunha situación similar á de Tomiño, cun goberno consolidado da esquerda e iso vaticino que pode pasar no 2023 ou mesmo no 2019, veremos, o PP deixou o listón tan extremadamente baixo, a nivel subterráneo en cuestión éticas e de xestión que con abrir a rua Ourense e con contestar tres escritos a xente vai pensar que estamos en mans duns fenómenos da xestión pública, C21 daría un salto importante na calidade da xestión pública a respeito do PSOE, pero de momento non o veremos. Despois que non veña queixándose ninguén dos abusos de poder, da compra de votos mediantes subvencións, da débeda municipal, das brutais subas de impostos que nos agardan se a esquerda se consolida en Tui.

Quixera facer un comentario ás intervencións criticas no facebook, coa excepción dun par delas, que criticaron con educación e argumentos, o resto foron dunha agresividade e intolerancia moi notable, xente case toda afin aos partidos da esquerda, bordeando o insulto e facendo ataques e descalificacións persoais simplemente polo "pecado" de plantexar unha posibilidade absolutamente lexítima e democrática, terrible a exhibición de intolerancia, tocante no odio ao discrepante, dalgunhas persoas, ademais baseadas nunha irracionalidade absoluta, pode haber algo máis ridículo e difamatorio que acusar a quen pon condicións moi complicadas e a quen xa poderia estar ocupandoa de querer ocupar a poltrona a toda costa?, suponse que algúns se deberían alegrar das demisións que eu propuña, pois parece que non, que prefiren que sigan esas persoas, ningún dos que interviron para criticarme me recoñeceu que sería positiva a marcha dos historicos da dereita, moi curioso, non?, estarán desexando que sigan?. O desagradecemento de algúns convirtese agora en ataques "ad hominem" e estes son os que presumen de superioridade moral?.

C21 continuará facendo o seu labor de oposición no concello apoiando ao goberno nas reformas necesarias e tratando de frenalo cando o que pretenda sexa restrinxir a liberdade e os dereitos de propiedade, para nos hai varios meses que xa non teñen o beneficio da dúbida.    

C21 contra o ingreso de Tui na Área Metropolitana de Vigo

C21 de Tui vai levar a cabo ao longo deste mes de setembro e en paralelo coa campaña ás eleccións autonómicas unha campaña de información á cidadanía sobre o grave erro que suporía o ingreso de Tui na Área Metropolitana de Vigo, para iso faremos un reparto masivo de folletos e reunirémonos con asociacións que representan a colectivos que se verían fortemente afectados. 

Área Metropolitana de Vigo? non grazas.

Estes son os argumentos que non puiden expor no pleno ao retirar o alcalde o punto da orde do día sobre a integración de Tui na Área Metropolitana de Vigo:

Estamos fundamentalmente ante a creación dalgo moi parecido a unha nova deputación, é dicir, acabamos de votar neste mesmo pleno a iniciativa de C21 que compre suprimir a Deputación de Pontevedra e antes de que isto teña algun viso de se realizar pretenden algúns que nos integremos noutra deputación, neste caso de Vigo. É dicir estamos pretendendo dar un paso na mala dirección, sen ter asumido a necesidade da fusión de municipios nen a necesaria supresión das deputacións queremos crear outro chiringo co inevitabel incremento de impostos que conlevará.

Un novo chiringo que só achega ineficiencia, xa que crea unha nova estrutura administrativa, que suporá unha carga adicional para os contribuintes de Tui sen xerar emprego en Tui, senón en Vigo, os contribuintes de Tui financiariamos unha estrutura que, non nos enganemos, estará baixo absoluto control do concello de Vigo, calquera que se moleste en ler a lei e as suas recentes modificacións , poderá constatalo, a AM estará ao servizo dos intereses do concello de Vigo e do seu gobernante de turno, e ainda que é innegable que a  Area Metropolitana é unha realidade económica, trasladala ao ámbito político non achega eficiencia por ningún lado, calquera beneficio en economias de escala será absorbido polos custos fixos administrativos e políticos que Tui tería que financiar en función da sua poboación, acabamos de velo os tudenses coa integración no Consorcio do Louro, en política a creación de novos chiringos implican sempre aumento de custos para os contribuintes ou receptores do servizo. 

Desde un punto de vista político a integración na AM supón pasar a ser un barrio ou parrroquia de Vigo, cun forte aumento da carga fiscal que se faría inevitable, entrar na AM sería un erro histórico, xa que iniciariamos o proceso de igualación fiscal con Vigo, e igualación á alza para poder financiar os servizos da AM.  E onde quedaría a tan manida autonomía local, en auga de castañas. Compre lembrar que Vigo poderá aprovar calquera decisión na AM co apoio de tan só tres concellos, poderá portanto tomar decisións lesivas para Tui financiadas con diñeiro dos tudenses con absoluta comodidade. Ate tal punto está previsto as dificultades dos concellos en pagar a sua pertenza á Area que a propia lei contempla a confiscación or parte da AM das axudas non finalistas da Xunta que vaian destinadas aos concellos en caso de que estes teñan débedas coa AM. 

En relación á integración no transporte metropolitano é un engañabobos, abarátase o billete aos utentes pero compre preguntarse a cambio de que, obviamente como sempre, trasladandolle o custo aos contribuintes, os políticos intervencionistas só falan da parte bonita e ocultan o resto, compre facer un apuntamento para que saibamos a enorme metedura de pata que suporía entrar na Area Metropolitana picando no mortifero anzol do suposto abaratamento do tansporte, o concello de Vigo bonifica anualmente a VITRASA por valor de case doce millóns de euros, se temos en conta que Tui representaria aproximadamente o 3,4 % da poboación da Area o concello de Tui pasaría a cubrir uns 408.000 € ao ano dese défice, ao que habería que sumarlle o défice do transporte interurbano que tamén pasaría a estar subsidiado, é dicir, para que algunhas persoas se beneficiasen dun desconto nos billetes de transporte os contribuintes tudenses teriamos que achegar non menos de 700.000 € ao ano o que inevitablemente comportaría unha suba forte e xeneralizada de taxas e impostos municipais que pagariamos todos, incluido os que nunca collen o ATSA nen o VITRASA.

Ademáis o abaratamento artificial do transporte contribue a incrementar o efecto succión de Vigo sobre a actividade económica de Tui, por exemplo, se o o transporte sae máis barato e non por unha lóxica de mercado senón porque está fortemente subsidiado estamos por exemplo, creando incentivos a comprar máis en Vigo e menos en Tui. O colmo dos absurdos, estariamos pagando para que Vigo nos quite actividade económica, nomeadamente comercial. Delirante!

O alcalde de Tui ten mencionado a conveniencia da conexión ao suministro de auga de Vigo o que no marco da AM implicaría automaticamente pasar a estar sometidos ao réxime tarifario do abastecemento en alta dos encoros de Eiras e Zamáns, o que implicaría unha forte subida do recibo da auga. 

Compre lanzar unha mensaxe clara urbe et orbe,  Tui aspira a ser centro da sua propia Area Metropolitana, que xa existe e chámase Eurocidade Tui-Valença, esa ten que ser a nosa aposta, de relación en termos de igualdade con Valença, dunha eurocidade que debe, desde a humildade pero tamén, desde a ambición competir con Vigo e xamais subordinarse a Vigo. 

Tui non debe acabar sendo algo semellante a unha entidade local menor de Vigo por moito que os partidos representados no Parlamento Galego estean interesados en incrementar gasto público e impostos. Podemos continuar porque a cantidade de argumentos en contra do ingreso de Tui na AM de Vigo é moi longa, a AM aspira a xestionar o turismo, é que alguén se cre que desde o departamento de turismo da AM alguén lle ia dicir aos turistas potenciais ou reais que o casco histórico de Tui é moito máis valioso que o de Vigo?? de que falaría a AM, das Cies e da ría de Vigo ou do Monte Aloia e o Rio Miño? 

É que o miremos por onde o miremos, a entrada na AM representa a asunción dunha subordinación total de Tui a Vigo e ainda por riba con elevados custos para os contribuintes tudenses que pagariamos pero non decidiriamos absolutamente nada ao estar garantido un manexo das decisións absolutamente cómodo para Vigo ao contemplar a lei que Vigo só precisa o apoio de tres concellos para aprovar o que desexe.

Por dignidade e por eficiencia económica Tui debe pronunciar un non rotundo á  versión política da AM de Vigo. A realidade económica e demográfica da AM de Vigo está ai, pero non debe ser deturpada desde o ámbito político. A entrada na AM de Vigo hipotecaria de forma clara e profunda as nosas posibilidades de prosperar como cidade.