PROPOSTA PARA SUPRIMIR AS PAGAS EXTRAS DE NADAL


MOCIÓN DE URXENCIA . PLENO 26/07/2012

PROPOSTA PARA SUPRIMIR AS PAGAS EXTRAS DE NADAL A TODOS OS CARGOS POLÍTICOS DO CONCELLO DE TUI


Dado que:

-Que o estado español está na bancarrota.
-Que o goberno central acaba de anunciar a supresión da paga extra de nadal dos funcionarios.
-Que o goberno central do PP está batindo absolutamente todos os records en subida de presión fiscal, tendo subido o IVE, o IPRF, o Imposto de Sociedade, os Impostos Especiais, ogrigado a subir o IBI, etc


Converxencia XXI propón

-Que o pleno municipal propoña a supresión da paga extra de nadal aos cargos políticos do concello, o que inclue ao alcalde e aos concelleiros asalariados, que son todos os do Partido Popular excepto dous.


Asinado: Carlos Vázquez Padín
Voceiro de Converxencia XXI

A proposta de C.XXI saiu adiante cos votos a favor dos concelleiros do PP, AT, PSOE e a abstención do BNG.