BASTA DE OPRESIÓN FISCAL

O Partido Popular evitou coa sua maioria absoluta no concello de Tui o debate e a posible aprobación desta moción de urxencia presentada por Converxencia XXI.


MOCIÓN DE URXENCIA. PLENO 26/07/2012
BASTA DE OPRESIÓN FISCAL

Dado:

-Que o goberno central do Partido Popular está sendo o que máis subiu os impostos da historia da democracia española.
-Que o Partido Popular enganou aos cidadáns prometendo que non subiría impostos e despois decidiu subas verdadeiramente selvaxes e confiscatorias de praticamente todos os impostos posibles.
-Que coa suba aprobada polo PP os tipos marxinais do IRPF están entre os máis altos do mundo.
-Que o Partido Popular subiu os impostos especiais e o imposto de sociedades, este mediante a eliminación de exencións.
-Que o Partido Popular subiu para algúns negocios o IVA, nalgúns casos do tipo reducido anterior (8%) ao normal novo (21%) dando un golpe fortísimo ás peluquerias, ópticas, funerarias, floristerias, etc
-Que o goberno central do Partido Popular subiu o IVA normal do 18% ao 21% e o reducido do 8% ao 10% o que afectara moitísimo e abocará ao peche a moitos comercios de Tui.
-Que o Partido Popular aprovou un aumento da retención do IRPF para os profesionais do 15% ao 21%.
-Que o Partido Popular de Tui mantén unha abusiva política impositiva, na que poderiamos destacar o recibo do lixo, os vados permanentes ou as licencias de apertura de novos negocios.
-Que a política impositiva do Partido Popular de Tui, de Galicia e de España vai contribuir a incrementar o desemprego e a xerar pobreza en todo o estado español, en Galicia e especialmente nunha localidade comercial como Tui.

Converxencia XXI propón:

-Que o concello revise á baixa todas as taxas municipais posibles e de forma inmediata para evitar que a entrada en vigor da bestial suba do IVA aprovada e que entrará en vigor en setembro provoque durante o outono o peche de ducias de comercios en Tui.
-Que inste ao goberno central do Partido Popular que rectifique inmediatamente e que deixe de confiscar, facendo gala dun estatismo selvaxe, e con inusitada agresividade o produto do esforzo dos traballadores, dos pequenos empresarios e dos autónomos en aras de manter o dispendio público insustentable que temos en España.


Asinado: Carlos Vázquez Padín
Voceiro municipal de Converxencia XXI