Entrevista en Radio Tui (18/09/2012)


Entrevista sobre as eleccións autonómicas e temática local tudense que me fixo José Font esta mañá (18/09/2012) en Radio Tui.





















Entrevista a Carlos Vazquez Padin en Radio Tui 18/09/2012