Participación en @programaViaV de @vtelevision o 07/03/2013