C21 contra o ingreso de Tui na Área Metropolitana de Vigo

C21 de Tui vai levar a cabo ao longo deste mes de setembro e en paralelo coa campaña ás eleccións autonómicas unha campaña de información á cidadanía sobre o grave erro que suporía o ingreso de Tui na Área Metropolitana de Vigo, para iso faremos un reparto masivo de folletos e reunirémonos con asociacións que representan a colectivos que se verían fortemente afectados. 

Área Metropolitana de Vigo? non grazas.

Estes son os argumentos que non puiden expor no pleno ao retirar o alcalde o punto da orde do día sobre a integración de Tui na Área Metropolitana de Vigo:

Estamos fundamentalmente ante a creación dalgo moi parecido a unha nova deputación, é dicir, acabamos de votar neste mesmo pleno a iniciativa de C21 que compre suprimir a Deputación de Pontevedra e antes de que isto teña algun viso de se realizar pretenden algúns que nos integremos noutra deputación, neste caso de Vigo. É dicir estamos pretendendo dar un paso na mala dirección, sen ter asumido a necesidade da fusión de municipios nen a necesaria supresión das deputacións queremos crear outro chiringo co inevitabel incremento de impostos que conlevará.

Un novo chiringo que só achega ineficiencia, xa que crea unha nova estrutura administrativa, que suporá unha carga adicional para os contribuintes de Tui sen xerar emprego en Tui, senón en Vigo, os contribuintes de Tui financiariamos unha estrutura que, non nos enganemos, estará baixo absoluto control do concello de Vigo, calquera que se moleste en ler a lei e as suas recentes modificacións , poderá constatalo, a AM estará ao servizo dos intereses do concello de Vigo e do seu gobernante de turno, e ainda que é innegable que a  Area Metropolitana é unha realidade económica, trasladala ao ámbito político non achega eficiencia por ningún lado, calquera beneficio en economias de escala será absorbido polos custos fixos administrativos e políticos que Tui tería que financiar en función da sua poboación, acabamos de velo os tudenses coa integración no Consorcio do Louro, en política a creación de novos chiringos implican sempre aumento de custos para os contribuintes ou receptores do servizo. 

Desde un punto de vista político a integración na AM supón pasar a ser un barrio ou parrroquia de Vigo, cun forte aumento da carga fiscal que se faría inevitable, entrar na AM sería un erro histórico, xa que iniciariamos o proceso de igualación fiscal con Vigo, e igualación á alza para poder financiar os servizos da AM.  E onde quedaría a tan manida autonomía local, en auga de castañas. Compre lembrar que Vigo poderá aprovar calquera decisión na AM co apoio de tan só tres concellos, poderá portanto tomar decisións lesivas para Tui financiadas con diñeiro dos tudenses con absoluta comodidade. Ate tal punto está previsto as dificultades dos concellos en pagar a sua pertenza á Area que a propia lei contempla a confiscación or parte da AM das axudas non finalistas da Xunta que vaian destinadas aos concellos en caso de que estes teñan débedas coa AM. 

En relación á integración no transporte metropolitano é un engañabobos, abarátase o billete aos utentes pero compre preguntarse a cambio de que, obviamente como sempre, trasladandolle o custo aos contribuintes, os políticos intervencionistas só falan da parte bonita e ocultan o resto, compre facer un apuntamento para que saibamos a enorme metedura de pata que suporía entrar na Area Metropolitana picando no mortifero anzol do suposto abaratamento do tansporte, o concello de Vigo bonifica anualmente a VITRASA por valor de case doce millóns de euros, se temos en conta que Tui representaria aproximadamente o 3,4 % da poboación da Area o concello de Tui pasaría a cubrir uns 408.000 € ao ano dese défice, ao que habería que sumarlle o défice do transporte interurbano que tamén pasaría a estar subsidiado, é dicir, para que algunhas persoas se beneficiasen dun desconto nos billetes de transporte os contribuintes tudenses teriamos que achegar non menos de 700.000 € ao ano o que inevitablemente comportaría unha suba forte e xeneralizada de taxas e impostos municipais que pagariamos todos, incluido os que nunca collen o ATSA nen o VITRASA.

Ademáis o abaratamento artificial do transporte contribue a incrementar o efecto succión de Vigo sobre a actividade económica de Tui, por exemplo, se o o transporte sae máis barato e non por unha lóxica de mercado senón porque está fortemente subsidiado estamos por exemplo, creando incentivos a comprar máis en Vigo e menos en Tui. O colmo dos absurdos, estariamos pagando para que Vigo nos quite actividade económica, nomeadamente comercial. Delirante!

O alcalde de Tui ten mencionado a conveniencia da conexión ao suministro de auga de Vigo o que no marco da AM implicaría automaticamente pasar a estar sometidos ao réxime tarifario do abastecemento en alta dos encoros de Eiras e Zamáns, o que implicaría unha forte subida do recibo da auga. 

Compre lanzar unha mensaxe clara urbe et orbe,  Tui aspira a ser centro da sua propia Area Metropolitana, que xa existe e chámase Eurocidade Tui-Valença, esa ten que ser a nosa aposta, de relación en termos de igualdade con Valença, dunha eurocidade que debe, desde a humildade pero tamén, desde a ambición competir con Vigo e xamais subordinarse a Vigo. 

Tui non debe acabar sendo algo semellante a unha entidade local menor de Vigo por moito que os partidos representados no Parlamento Galego estean interesados en incrementar gasto público e impostos. Podemos continuar porque a cantidade de argumentos en contra do ingreso de Tui na AM de Vigo é moi longa, a AM aspira a xestionar o turismo, é que alguén se cre que desde o departamento de turismo da AM alguén lle ia dicir aos turistas potenciais ou reais que o casco histórico de Tui é moito máis valioso que o de Vigo?? de que falaría a AM, das Cies e da ría de Vigo ou do Monte Aloia e o Rio Miño? 

É que o miremos por onde o miremos, a entrada na AM representa a asunción dunha subordinación total de Tui a Vigo e ainda por riba con elevados custos para os contribuintes tudenses que pagariamos pero non decidiriamos absolutamente nada ao estar garantido un manexo das decisións absolutamente cómodo para Vigo ao contemplar a lei que Vigo só precisa o apoio de tres concellos para aprovar o que desexe.

Por dignidade e por eficiencia económica Tui debe pronunciar un non rotundo á  versión política da AM de Vigo. A realidade económica e demográfica da AM de Vigo está ai, pero non debe ser deturpada desde o ámbito político. A entrada na AM de Vigo hipotecaria de forma clara e profunda as nosas posibilidades de prosperar como cidade. 

Sobre xenofobia e outros asuntos

O pleno do día 28/01/2016 foi un pleno que transcorreu de forma bastante plácida, quizá o máis destacado foi a aprovacion definitiva da Ordenanza reguladora da limpeza viaria e ornato público no concello de Tui incluindo todas as alegacións presentadas por C21, só C21 se decatara dalgún aspecto da proposta gobernamental que constituia un verdadeiro despropósito como a necesidade, que aparecía na proposta orixinal, de pedir autorización municipal previa para poder abonar os campos nas nosas aldeas, non é agradable repasar a documentación e tratar de mellorala, pero sen o traballo de C21 teríamonos encontrado cunha regulación máis que discutible nalgúns aspectos. Compre tamén recoñecer que o goberno tivo a ben rectificar aceptando as nosas alegacións, 

Unha vez chegados ás mocións procedín á leitura da Moción en defensa do acordo de Schengen  que tiña como obxectivo ambicioso pero realista, se se consegue que moitos concellos fronteirizos da UE seguisen a noso exemplo, de presionar ás autoridades da UE e dos Estados membros para evitar a suspensión de Schengen. En definitiva unha modesta contribución para a preservación do libre tránsito de cidadáns através das fronteiras europeas.A reacción do goberno municipal non foi unha reacción, senón que foron tres distintas, primeiro o concelleiro da esquerda populista acusoume de xenófobo, incrible pero certo, acusar de xenófobo a alguén que está defendendo a abertura das fronteiras e a libre circulación através delas, só unha ignorancia supina do que significa a xenofobia ou unha mala fé miserable e carente de escrúpulos poden explicar a reacción do concelleiro de deportes e gustariame aproveitar para lembrar unha cita de Talleyrand: "existe unha arma máis terrible que a calumnia, é a verdade"

Pero a cousa non quedou ai, interviu a continución o segundo voceiro do goberno, o señor Capón para dicir que este non era un asunto de competencia municipal e que portanto non procedía e que de aprobar esa moción fariamos o ridículo xa que ninguén relevante estaba falando do acordo de Schengen!!!. A cuestión de se o pleno debe ou non tratar asuntos que non son de competencia municipal coido que está máis que superado, a todos os plenos veñen mocións de grupos políticos ou de grupos sociais con asuntos alleos ao ámbito competencial municipal, no mesmo pleno presentouse unha moción para a defensa das brigadas públicas de incendios ou para que RENFE modificase as suas pretensións en relación á reducción das paradas en Guillarei do tren que ven de Madrid,  pero para eses casos o señor Capón non recordou que non son asuntos de competencia municipal.

Todo o mundo entende que este tipo de mocións pretenden trasladar presión política por parte do concello para que os entes competentes actuen nunha ou noutra dirección, así fixeron os preferentistas, as plataformas anti-despexos, a asociación anti-transxénicos, cando se pediu o mantenemento de Tui como partido xudicial, e un longo etcétera de mocións, pero admito que, sendo discutible, este argumento de que non estamos opinando sobre algo do noso ámbito competencial municipal, pois pode ter certo sentido sempre que se empregue con coherencia e non ad hoc, cando parece conveniente, como fixo o señor Capón, pero o de dicir, con absoluta seguranza, que ninguén estaba falando de Schengen xa foi o máximo, cando é neste momento o asunto estrela da axenda europea, tivenlle que recomendar ao señor Capón que lese a prensa.

Finalmente interviu a superconcelleira de Facenda e Urbanismo, digo o de super, ao estilo superministro, que se emprega cando un ministro acumula carteiras de importancia, as concellerias de Facenda e Urbanismo son as duas máis importantes en calquera concello e aqui recaen na mesma persoa, Yolanda Rodríguez, nesta ocasión, a máis correcta e moderada dos tres porta-voces do goberno sobre asuntos de fronteiras, dixo que o mellor era deixalo sobre a mesa para consensuar a redacción, a pesar de que eu non cria que tivese sentido algún deixala sobre a mesa, xa que a redación non dá lugar a equivocos, pero mesmo así e por unha cuestión de coherencia co talante dialogante do que sempre fai gala C21, aceptamos que quedara sobre a mesa e se consensuase nunha vindeira comisión.

Tres opinións distintas de tres membros do mesmo goberno, diganme se iso non comeza a ter pinta dunha preocupante descoordenación, cando ademáis dous deles fan un ataque a C21 sen ton nen son e cun argumentos falaces, no caso de Capón, e difamatorios, no caso do concelleiro de deportes, e insisto, as saidas de ton do goberno, que non responden a nengún ataque por parte de C21, o único que provocan é que cada vez nos sintamos máis desvinculados con respeito a un goberno que nós contribuimos a investir en maio pasado. O BNG mantivose dentro da sua habitual corrección e seriedade durante este mandato, mantendo un perfil dialogante, respeituoso e institucional.