COMUNICADO DE PETICIÓN DE DESCULPAS A MANU GARRIDO

A raiz da polémica surxida co deportista e hosteleiro Manu Garrido considero necesario pedirlle publicamente desculpas por ter feito referencia a unha propiedade persoal del (o seu coche) para descalificar a sua crítica a respeito da miña postura en relación ao gasto no novo centro de piraguismo. Esa referencia ao seu vehículo xa sería desafortunada nunha conversa privada pero moito máis ainda o é se se dí publicamente e co agravante de ser o alcalde quen o dí. Portanto non debo mais que recoñecer o meu erro e facer públicas as miñas desculpas a Manu Garrido e a todos os tudenses. 

Manu é unha persoa cuxo éxito deportivo e profisional é absolutamente meritocrático, un home feito a si mesmo e exitoso en todo o que fai, o deporte e os negocios, é portanto, na nosa cidade, un referente social con absoluta xustiza, como liberal encántame que a xente gañe diñeiro satisfacendo as necesidades dos demais no mercado, é máis, o éxito de emprendedores como Manu é  clave para a prosperidade de calquera sociedade, tamén da nosa. Nada máis lonxe do meu ánimo que vilipendiar a alguén por gañar diñeiro, todo o contrario, precisamos moita xente como Manu para que Tui prospere. 

Ainda que o obxecto principal deste comunicado é desculparme, considero tamén necesario explicar o que pretendía transmitir,  o que eu pretendía  transmitir nos meus tweets, con nulo acerto nas formas, é que considero que é máis xusta unha soc iedade na que os usuarios dos servizos son os que os soportan economicamente, moi especialmente se os usuarios deses servizos teñen capacidade económica para facelo. En definitiva a defensa dun maior financiamento por parte dos usuarios frente ao financiamento que se basea exclusivamente por parte dos contribuintes. 

Comecei a tuitear defendendo a instauración de sistemas de crowfunding asociados ás propostas de gasto da cidadanía, a implicación económica da cidadanía na axuda ás institucións para financiar proxectos da sua preferencia, por poñer un exemplo, sería fantástico se a popularidade e o arrastre de Manu e outros excelentes piraguistas de Tui servira para axudar a recadar fondos, que sumados aos do concello, puidesen facer realidade determinados proxectos, na miña opinión esa sería unha sociedade máis responsable, máis xusta e máis próspera que a que pretende que todo se financie con cargo aos impostos. 


Asinado: Carlos Vázquez Padín

Desmontando falacias

Tiña tomado a decisión de non opinar moito durante o periodo entre a presentación da moción de censura e a sua votación, pero ante a cantidade de falsedades e sobre todo de medias verdades que se están a dicir, convén que alguén as aclare, senón correse o risco de que moitos cidadáns poidan ser enganados. 

Estou realmente contente que o meu libriño, "Por un Tui próspero" concite agora a atención mediática que non tivo cando foi lanzado, algúns tratan de usar agora ese libro para deixarme quedar como incoherente, ao reflectir as duras críticas, que efectivamente, ese texto dedica ao PP, quen se tome a molestia de lelo enteiro, é unha molestia moi pequena, xa que o libro só ten 32 páxinas ,darase conta que non é unha crítica ao PP feita desde unha perspectiva comunista ou socialista, senón que é unha análise liberal que lle atribue a un problema de incentivos o pobre desempeño do PP en Tui ao longo de moitos anos, e cal é ese problema de incentivos?, que calquera partido, calquera, incluindo o PSOE, o BNG ou Podemos, e por suposto tamén C21, no momento que se encontre extremadamente cómodo no poder, no momento no que crea que hai pouca correlación entre o seu desempeño e o resultado que pode obter pois acabará cometendo abusos, e gobernando cada vez peor. 

Na paxina 17 podese ler: "Como resultado de todo isto o poder municipal encóntrase cunha absoluta falta de incentivos para actuar de forma honesta e con abundancia de incentivos para ser deshonesto; así calquera partido, non só o PP, se contase cun apoio incondicional, de tipo emocional, ou baseado en intercambio de favores, entraría nunha deriva cara a máis absoluta das desfeitas"

Na mesma páxina: "  O PP non representa o mal per se, pero en Tui, como o PSOE en Andalucía, o PP si que representa o axente partidario de todos os males políticos, sociais e económicos que padecemos desde hai xa anos.

E ai ven unha reflexión fundamental que por razón obvias non aparecen no libro, xa que reflicten feitos posteriores, no goberno actual do PSOE, vemos síntomas, moi incipientes pero inequívocos, de andalucización de Tui, e desde a perspectiva liberal, sabemos que un PSOE acomodado en Tui acabaría cometendo tamén moitos abusos, como de feito acaban cometendo todos os gobernantes acomodados, de dereitas ou esquerdas, o de intervir na radio cun comisario político, algo que nunca fixo o PP, é particularmente grave. Mentres que un marxista nunca vai recoñecer que a esquerda acomodada no poder abusa tanto como a dereita, é perfectamente entendible que un liberal, que pensa en clave de incentivos, e sabe que é así, que a esquerda tamén acaba abusando, actue nesa clave, é exactamente o que estamos a facer, actuar en clave liberal. 

Se eu fixera unha análise marxista na que identificase ao PP coa quintaesencia de todos os males sería gravemente incoherente que eu agora pactase co PP, se eu fago unha análise liberal na que atribuo os erros do PP en Tui a un problema de incentivos, de excesiva comodidade no poder, pois pode resultar coherente que eu pacte co PP, moi dificilmente coas mesmas persoas que cometeron eses abusos, é verdade, pero ese non é o caso. É evidente que a petición de demisións que se fixo no seu día estaba intimamente relacionada coa análise que se fixo en "Por un Tui próspero", é evidente para quen o queira ver.  

Pero a coherencia en toda a actuación de C21 é intachable, contribuimos a expulsar ao PP do poder en 2015 por coherencia co noso mandato eleitoral e agora pactamos con un PP renovado, tamén con plena coherencia, e para quen teña dúbidas que escoite a miña entrevista na radio na campaña do 2015, a partir do minuto 16 na que chego a dicir que o pacto máis habitual dos liberais  en Europa é coa dereita. Cumprimos no 2015 o noso compromiso eleitoral renunciando a obter a alcaldía e agora, despois da renovación no centro dereita, facemos algo absolutamente coherente co noso ideario e co mandato eleitoral. 


Intrahistoria e conclusións da (malograda) moción.

Vou resumir a intrahistoria das negociacións para a configuración dun novo goberno, nós sabíamos que era moi dificil, estabamos propondo cinco demisións, pero a renovación dunha dereita que foi particularmente lesiva para o noso concello ben valia o esforzo de facelo da forma máis coidadosa posible, primeiro, ainda en decembro, citei aos voceiros no concello de PP, CT e APTUI por separado e por orde de representación, de máis a menos, plantexeille aos tres a miña proposta coa maior delicadeza que se pode plantexar unha petición innegociable de demisión que nunca  é agradable de oir, e os tres me dixeron que si, que estaban dispostos a irse.

Despois houbo unha serie de encontros con cargos do PP de rango supralocal, inicialmente dixeronme que era moi dificil e que tiñan outras opcións, xa en xaneiro dixeron que estaba feito pero que era preferible, facer primeiro a moción e despois as demisións, como para fiarse! Dixenlles que non, que non había nada que ocultar, que a operación  era 100% lexítima e non había que avergoñarse dela en absoluto, o PP estaría quedando como un partido con capacidade de rexenerarse (o que agora vemos que non ten) e C21 poderiase sentir orgullosa de ter facilitado unha renovación tan necesaria para Tui e para a dereita. É agora evidente que o de facer primeiro a moción e despois as demisións era unha trampa na que afortunadamente non caimos. 

Estes cargos supralocais do PP pedironme a máxima discreción, o que non me dixeron é que eles non estaban en condicións de garantirme o mesmo,  ata o punto que o venres pasado, 20 de xaneiro, non lle collín o teléfono ao xornalista da SER que decidiu dicir unha serie de cousas que a sua imaxinación creou, nun vergoñento exercicio difamatorio que despois se negou a rectificar, negándose a entrevistarme o luns 23, pero cal a miña sorpresa cando no mesmo programa radiofónico sae Rocha dicindo que non sabe nada e que fun eu o que pedin falar con Alfonso Rueda.  O compromiso de discreción quedaba roto polo PP, polo que desde C21 decidimos o domingo 22 emitir unha nota de prensa explicando as nosas intencións.

O día 24 o PP acaba de anunciar o rexeitamento da posibilidade de constituir un novo goberno renovado con C21, as persoas que ocuparon postos de responsabilidade nun periodo que para Tui foi nefasto, non se queren ir, naturalmente poden facelo, obtiveron os votos para estar ai, pero non o poden facer sen consecuencias, ademais se non se van agora non se irán no 2019, as forzas que controlan o partido ou loitan por controlalo seguirán pelexando para colocar os seus peóns pero as cousas mudaron, quen manda no PP xa non manda en Tui, agora hai dous competidores fortes, o PSOE e C21, nós podemos ser aliados dunha dereita renovada, nunca desta dereita. O congreso local do PP previsto para marzo vai ser moi pero que moi movido e non é descartable que os sectores máis libres e lúcidos se aproximen a C21, onde serían benvidos. e algúns cazadores de rendas podenselles ir ao PSOE que é quen manexa agora o diñeiro sustraido aos contribuintes. O inmobilismo non lle vai sair barato ao PP. 

Agora hai un goberno da esquerda, moi en precario e que non o está facendo ben (ainda que mellor que o PP sí), con tics autoritarios, que actua con arbitrariedade, mentres o PSOE comeza a tecer as suas redes clientelares co diñeiro de todos, as redes clientelares do PP comezan a notar a falta de alimento e a debilitarse, as fidelidades ideolóxicas son moi fortes, as fidelidades por favores son moito máis fracas e tenden a esquecerse rápidamente, Rocha experimentou o abandono de moitos no 2015, catro anos despois de deixar a alcaldia, no 2019 e partindo da oposición, un PP integrado total ou parcialmente polos concelleiros actuais ou por persoeiros do pasado da dereita terá un afundimento moi forte, a maioria absoluta é inviable xa para eles e portanto o retorno ao poder tamén xa que non teñen aliados potenciais se non renovan. 

Se non se renovan agora, tampouco o farán en 2019, C21 abre as suas portas a aquelas persoas de boa fe que hai no PP e que queren traballar por Tui e non para cazar rendas persoais, o PP só se renovará cando se vexa nunha situación similar á de Tomiño, cun goberno consolidado da esquerda e iso vaticino que pode pasar no 2023 ou mesmo no 2019, veremos, o PP deixou o listón tan extremadamente baixo, a nivel subterráneo en cuestión éticas e de xestión que con abrir a rua Ourense e con contestar tres escritos a xente vai pensar que estamos en mans duns fenómenos da xestión pública, C21 daría un salto importante na calidade da xestión pública a respeito do PSOE, pero de momento non o veremos. Despois que non veña queixándose ninguén dos abusos de poder, da compra de votos mediantes subvencións, da débeda municipal, das brutais subas de impostos que nos agardan se a esquerda se consolida en Tui.

Quixera facer un comentario ás intervencións criticas no facebook, coa excepción dun par delas, que criticaron con educación e argumentos, o resto foron dunha agresividade e intolerancia moi notable, xente case toda afin aos partidos da esquerda, bordeando o insulto e facendo ataques e descalificacións persoais simplemente polo "pecado" de plantexar unha posibilidade absolutamente lexítima e democrática, terrible a exhibición de intolerancia, tocante no odio ao discrepante, dalgunhas persoas, ademais baseadas nunha irracionalidade absoluta, pode haber algo máis ridículo e difamatorio que acusar a quen pon condicións moi complicadas e a quen xa poderia estar ocupandoa de querer ocupar a poltrona a toda costa?, suponse que algúns se deberían alegrar das demisións que eu propuña, pois parece que non, que prefiren que sigan esas persoas, ningún dos que interviron para criticarme me recoñeceu que sería positiva a marcha dos historicos da dereita, moi curioso, non?, estarán desexando que sigan?. O desagradecemento de algúns convirtese agora en ataques "ad hominem" e estes son os que presumen de superioridade moral?.

C21 continuará facendo o seu labor de oposición no concello apoiando ao goberno nas reformas necesarias e tratando de frenalo cando o que pretenda sexa restrinxir a liberdade e os dereitos de propiedade, para nos hai varios meses que xa non teñen o beneficio da dúbida.