MEUS VIDEOS FAVORITOS

Entrevista a Alberto Benegas Lynch 

Clarividentes reflexións do pensador liberal arxentino, entrevistado por Axel Kaiser


       

¿Porqué los intelectuales odian el capitalismo? 

Huerta de Soto explica baseandose nun artigo de Bertrand de Jouvenel as causas do odio da maioría dos intelectuais ao capitalismo.Socialism and Fascism: A Political-Economic Spectrum Analysis | Walter Block

Nesta brillante exposición Walter Block analisa as (escasas) diferenzas entre comunismo e fascismo.Edgar, o explotador

Este video explica moi graficamente o dano que fai aos traballadores menos formados a fixación estatal dun salario mínimo.

La falacia de la ventana rota

Este video critica a falacia consistente en que romper algo é beneficioso porque estimula a actividade ao obrigar a reparalo. 
¿Porqué la globalización es buena? | Johan Norberg

Johan Norberg explica nun percurso por Suecia, Taiwan, Vietnam e Camerún os distintos estadios do desenvolvimento capitalista e a incidencia positiva da globalización na prosperidade dos paises.
El Nacionalismo Liberal | Jesús Huerta de Soto

Huerta de Soto explica a sua visión do nacionalismo liberal.
Why the world needs charter cities Paul Romer


En defensa das cidades libres, que mediante o establecemento de diferentes arranxos institucionais contribuen á prosperidade mediante a competición de máis formas de goberno diferenciadas.
Corea del Norte: Amarás al Líder Sobre Todas las Cosas


Un exemplo actual do totalitarismo comunista